НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало  

 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Изх. № 28  / 13.03.2020 г.

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ТО НА НАСГБ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид динамично усложняващата се ситуация в страната  заради разпространението на коронавируса (COVID-19), на основание чл.27. ал. 1 т. 3 и чл. 35, ал.1 от Устава на НАСГБ, препоръчвам на ТО на НАСГБ по места да се съобразяват с разпоредбите на Министерски съвет и отделните министерства, областна администрация, община, местна власт, кметство:

1. Да се отложат  насрочените по график през март 2020 г. териториални годишно - отчетни събрания на ТО на НАСГБ (изпратен с писмо на НАСГБ Изх. № 10  / 04.02.2020 г.), до второ нареждане.

2. Да се спазват ограничителните мерки, предприети от Министерски съвет и отделните министерства, областна, общинска и кметска управа, които включват преустановяване на масови мероприятия, посещения на кино, театър, спортни мероприятия и др., в които се събират много хора на закрито, забраняване на масови мероприятия с участието на деца.

В предвид горното, призовавам всички председатели на ТО да се съобразят с всички изисквания и мерки, гарантиращи здравето и живота на хората.

Заедно да упражним морална и гражданска отговорност, с цел ограничение разпространението на коронавируса.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ:            

ВЕЛИЧКА ДРАГАНОВА

 

Сканиран оригинал на писмото, можете да изтеглите от тук

<<Назад

 
Новини
Проекти
Профил на купувача
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

 

Последна актуализация:  2020 г.
Copyrght © НАСГБ 2020 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг