НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало


УКАЗАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НАСГБ) И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАСГБ

декември, 2018 г.
гр. Пловдив

 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
на Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Редакция на сп. „Звук и светлина” – печатен орган на НАСГБ
Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи  (НЦРСГ) „Хелън Келър”
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите към Община Пловдив

 

Пощенски адрес:
НАСГБ
пощенска кутия № 61, 
п.код 4003, Пловдив

Интернет-страница: www.nasgb.org
Интернет-страница на сп. „Звук и светлина”: www.zvuk-i-svetlina.eu

Председател на НАСГБ: Величка Драганова
тел.: 032/ 65 36 02; 032/ 62 52 87
моб.тел.: 0889/ 06 21 10; 0889/ 09 53 75
ел. поща: info@nasgb.org
Скайп: nasgborg

Редакция на сп. „Звук и светлина”
ел. поща: zvukisvetlina@gmail.com                     
Скайп: zvukisvetlina.sg

Адрес за посещения на ЦУ на НАСГБ: гр. Пловдив, ул. "Ален мак" №4. 


ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАСГБ

Териториална организация АСЕНОВГРАД   

Пощенски адрес:
Иван Костадинов Шопов
ул.”Космос” № 12, кв. “Долни воден”
п.код 4230, гр. Асеновград

Председател на ТО: Иван Костадинов Шопов
служ. тел.: 0331/ 6 99 85
дом тел.: 0331/ 4 96 39
моб.тел.: 0889/ 062 124

Сътрудник на ТО: Пенка Естова Христозова
служ. тел.: 0331/ 6 99 85
моб.тел.: 0886/ 13 89 95
ел. поща: p_hr50@abv.bg

Седалище на ТО:
ТСО на слепите – Асеновград
адрес: ул. „ Цар Иван Асен ІІ” №38, стая 105,
служ. тел.: 0331/ 6 99 85
приемни дни: вторник от 10 ч. - 12 ч., четвъртък от 14 ч. –18 ч.

 

 Териториална организация БЛАГОЕВГРАД   

Пощенски адрес:
Емил Данчов Якимов
ул.“Поповска“ №5
обл. Благоевград
2708 с. Покровник

Председател на ТО: Емил Данчов Якимов
ел. поща:emilqkimov_1972@abv.bg
тел.: 0893/ 22 91 72

Сътрудник на ТО: Емилия Любенова Якимова
моб. тел.: 0896/ 61 05 50
ел. поща: emiliqqkimova@abv.bg

Седалище на ТО:
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в ТО Благоевград
гр. Благоевград, ул.“Христо Смирненски“ 5 А, ет.1
приемни дни: сряда от 12:00 ч. – 16:00 ч.

 

Териториална организация БУРГАС    

Пощенски адрес:
Иванка Тодорова Костова
к-с "Меден рудник" бл. 126, вх.А (първият) ,ет.2, ап.3
8009 гр.Бургас

Председател на ТО: Иванка Тодорова Костова
скайп: vania_kostova75
ел. поща:vania75@gmail.com
тел.: 0885/ 671 619, 0898/ 681 791 

Сътрудник на ТО: Тодор Иванов Костов
моб. тел.: 0896/ 967 684 

Седалище на ТО:
Клуб на слепите - Бургас
адрес: ж.к. „Зорница” бл.47, северно крило; п.кутия 22
приемни дни: сряда от 10ч. – 12ч.

 

Териториална организация ВАРНА  

Пощенски адрес:
Станчо Димитров Добрев
Териториална организация на сляпо-глухите – Варна
(в Културния дом на ССБ)
ул. Петко Стайнов № 3
п.код 9009  ВАРНА 

Председател на ТО: Станчо Димитров Добрев 
моб. тел.: 0886/ 701 624 и 0897 / 08 30 34

Седалище на ТО: ...

Териториална организация ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Пощенски адрес: 
Елица Кирилова Йосифова
Клуб на пенсионера и инвалида 
ул.”Краков” 8 А 
5005 гр. Велико Търново

Председател на ТО: Елица Кирилова Йосифова 
тел.: 062/ 67 09 12
ел. поща: elitsa1981@abv.bg  

Сътрудник на ТО: Кирил Йосифов Йосифов
тел.: 062/67 09 12 

Седалище на ТО:
Клуб на пенсионера и инвалида 
адрес: 5005, Велико Търново
ул.”Краков” 8 А 
служ. тел.: 062/ 60 00 43 
приемни дни: четвъртък от 14 ч. – 18 ч.

 

Териториална организация ГАБРОВО 

Пощенски адрес:
Маринка Димитрова Илиева
ж.к. "Стефановци", ул. "Георги Илиев" №5, ет.2
п.код 5302, гр.Габрово 

Председател на ТО: Маринка Димитрова Илиева
моб. тел.: 0878 165 454
ел. поща: ilieva.marinka@gmail.com

Седалище на ТО: ...

 

Териториална организация ДОБРИЧ 

Пощенски адрес:
Калинка Панайотова Ковачева
ул. “Йордан Йовков” № 3 
п.код 9300, гр. Добрич 

Председател на ТО: Калинка Панайотова Ковачева 
дом тел.: 058/ 60 34 05
моб. тел.: 0889/ 062 160 
ел. поща: osks_ustrem@abv.bg
Скайп: kalinka.kova4eva 

Седалище на ТО:
гр.Добрич, клуб „Детелина”,
адрес: ул. „Васил Левски” № 7
приемни дни: понеделник от 10:00 ч. – 12:00 ч.

 

Териториална организация ДУЛОВО 

Пощенски адрес:
Али Неби 
ул. “Детелина”№ 5,  обл. Силистренска 
п.код 7651,  с. Черник,  община Дулово 

Председател на ТО: Али Али Неби 
дом тел.: 0864/ 2 42 51  (контактува чрез интерпретатор)
моб. тел.: 0884/ 106 875 (само SMS)

Сътрудник на ТО: Фатме Муталиб Неби 
дом. тел.: 0864/ 2 42 51 
моб. тел.: 0885/ 236 442 

Седалище на ТО:
Клуб на пенсионера и инвалида, с. Черник, 
адрес: в сградата на читалището 
приемни дни: четвъртък цял ден

 

Териториална организация КАЗАНЛЪК 

Пощенски адрес:
СНЦ "Бъдеще за децата" /За Боряна Веселинова Коскина/
ул. „Войнишка“ 25
6100 Казанлък

Председател на ТО: Боряна Веселинова Коскина
дом тел.: 0431/ 7 56 96 (контактува чрез интерпретатор)
ел. поща: beril@abv.bg

Сътрудник на ТО: Йорданка Димитрова Коскина
дом тел.: 0431/ 7 56 96
моб. тел.: 0893/ 689930

Седалище на ТО:
Клуб на ТСО на ССБ, гр.Казанлък
адрес: ул. П. Д. Петков” № 1
служ.тел: 0431/ 98372
приемни дни: вторник от 15:00 ч. – 17:00 ч.

 

Териториална организация КЪРДЖАЛИ

Пощенски адрес:
Стойна Желева
ТО на ССБ, пощ.кутия № 34
6600 гр.Кърджали

Председател на ТО: Шукри Салим Кадир
моб. тел.: 0884/ 43 12 25

Сътрудник на ТО: Стойна Желева
моб. тел: 0878/ 335 448
имейл: stoyna_bg@abv.bg

Седалище на ТО:
гр.Кърджали
адрес: бул. „България” 49
приемни дни: петък от 09:00 ч. – 15:00 ч.

 

Териториална организация НЕДЕЛИНО  

Пощенски адрес:
Стойко Карамфилов
ул."Дельо Войвода" №17
обл. Смолянска
п.код 4990, гр.Неделино 

Председател на ТО: Стойко Данчев Карамфилов
моб. тел.: 0889/ 26 70 10; 
0889/ 36 36 97– Стефка Карамфилова (лице за връзка)

Сътрудник на ТО: Юлия Стойкова Георгиева
моб. тел.: 0884/ 450 751   
моб. тел.: 0895/ 114 944  
ел. поща: jadi_di@abv.bg

Седалище на ТО:
гр.Неделино, „Зора”- клуб за социални контакти на хората с увредено зрение и слух
адрес: ул.”Ал.Стамболийски” № 153
приемни дни: понеделник, сряда и петък от 8ч. – 12ч.

 

Териториална организация ПЕРНИК

Пощенски адрес:
Соня Георгиева Захариева
ул. “Юрий Гагарин” бл.1, вх.Л, ет.6, ап.18
п. код.2303, гр.Перник

Председател на ТО: Соня Георгиева Захариева
дом тел.: 076 / 6713 53
служ. тел: 076/ 60 25 49
моб. тел.: 0889/ 037 347, 0893/ 42 10 52, 0894/ 75 16 71
ел. поща: sonigz@gmail.com
Скайп: soni.zaharieva

Седалище на ТО:
ТСО на ССБ
адрес: ул. „Радомир” 1, вх."В", ет. 2, ст. 2
п. код. 2303, гр.Перник
служ. тел: 076/ 60 25 49
приемни дни: сряда и петък от 10:30ч. – 12:30ч.

 

Териториална организация ПЛОВДИВ

Пощенски адрес:
Илия Кърджанов (За ТО на НАСГБ – Пловдив)
пощ. кутия  №61
п.код 4003, гр.Пловдив

Председател на ТО: Илия Николаев Кърджанов,
служ. тел: 032/ 65 36 02; 032/ 62 52 87
ел. поща: iliya.nikolaev@gmail.com

Сътрудник на ТО: Кунка Кърджанова

Седалище на ТО:
гр. Пловдив, ул. "Ален мак" №4. 

 

Териториална организация РУСЕ 

Пощенски адрес:
Владимир Пенев  Маринов
ул. ”Св. Климент Охридски” 24
бл.В, ет.2, ап.Б, п.к.20
7012 гр.Русе

Председател на ТО: 
Владимир Пенев  Маринов
тел.  0885 11 77 47
ел. поща: vladi.vegas57@gmail.com

Сътрудник на ТО: 
Румяна Георгиева Букева

Седалище на ТО:
Клуб на ТО на НАСГБ - Русе
адрес:кв. Родина №2, ул. Чипровци № 14, бл. „Клисура“, вх. А, партера отзад
п.код 7006
служ.тел.: 082/ 84 47 06
приемни дни:  вторник и петък от 9:00 ч. до 17:00 ч.

 

Териториална организация СЛИВЕН  

Пощенски адрес:
Пенка Колева Нейчева
кв. “Република”  бл. 35 – партер
п.код 8802, гр.Сливен  

Координатор на ТО: Пенка Колева Нейчева
служ. тел.: 044/ 62 24 87
ел. поща: ssb.rsosliven@gmail.com

Седалище на ТО:
Клуб на ССБ - Сливен 
служ. тел.: 044/ 62 24 87 
приемни дни: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 10:00 ч. – 12:00 ч.

 

Група СМОЛЯН (към ТО Пловдив)

Пощенски адрес:
Анета Красимирова Шаркова
жк „Нов център“, бл.16,
ул. Зорница №5, вх.Г, ет.4, ап.9
4700 Смолян

Координатор: Анета Красимирова Шаркова
моб.тел.: 0878/ 75 97 97
ел. поща: razkosh_08@abv.bg

Място за сбирки на групата:
Клуб на инвалидите към СИБ
бул.“България“ №10, Източно крило, стая 212

 

Териториална организация СОФИЯ

Пощенски адрес:
Джебир Нахид Джебир
бул. „Европа” 138 Б ет. 3 ап. 306
п.код 1360, София

Председател на ТО: 
Джебир Нахид Джебир
моб.тел. 0898/ 651042
ел.поща: tedi2409@abv.bg

Сътрудник на ТО: 
Стефка Джебир
тел. 0899 104 164

Седалище на ТО:
бул. „Европа” 138 А, бл.1, клуб на ССБ
гр. София

Териториална организация СТАМБОЛИЙСКИ

Пощенски адрес:
Милка Маева
ул. “Иван Вазов” №10, вх.Б, ап.9, ет.3
п.код. 4210, гр.Стамболийски  

Председател на ТО: Никола Атанасов Сарпаров

Сътрудник на ТО: Милка Димитрова Маева 
дом. тел.: 0339/ 6 27 60 
моб. тел.: 0889/ 062 112 

Седалище на ТО:
клуб на ССБ и НАСГБ
ул. „Кирил и Методий“ №6

Териториална организация СТАРА ЗАГОРА

Пощенски адрес:
Ангелина Андреева Кръстева
ул. "Берое" №8, бл.2, вх.А, ет.2, ап.4
община Ст.Загора
п.код 6065, с.Богомилово

Председател на ТО: Ангелина Андреева Кръстева
моб. тел.: 0886/ 44 23 66; 0879/ 89 18 35
ел. поща: angelina.krasteva58@gmail.com
Скайп: angelina-achi

Сътрудник на ТО: Димитър Стефанов Димитров

Седалище на ТО:
Клуб "Дръзновение" ТО на НАСГБ гр. Стара Загора
НЧ "Иванка Терзиева",
п.код 6065, с. Богомилово, общ. Ст. Загора,

 

Териториална организация ХАРМАНЛИ

Пощенски адрес:
Диана Тодорова Делчева
Клуб на Инвалида
ул. „Васил Априлов” № 3
п.код 6450, гр. Харманли

Председател на ТО: Диана Тодорова Делчева
дом тел.: 0373/ 8 36 91
служ.тел.: 0373/ 8 70 21
моб. тел.: 0886/ 842 939
ел. поща: dianadelcheva1@gmail.com
Скайп: dianadelcheva1

Сътрудник на ТО: Янка Стоянова Христова 
моб. тел.:0897/ 315 549    
дом тел.: 0373/ 8 25 80     
служ.тел.: 0373/ 8 70 21

Седалище на ТО:
Клуб на инвалида, гр.Харманли,
адрес: ул.”Васил Априлов” № 3
тел.: 0373/ 8 70 21
приемни дни: вторник от 10:00 ч.- 12:00 ч.

Група ХИСАРЯ (към ТО Пловдив)

Пощенски адрес:
Елена Балева Василева
ул. “Ив. Вазов” № 56
п.код. 4180, гр.Хисаря 

Координатор: Анета Василева Чакърова
дом. тел.: 0337/ 6 40 25
моб. тел.: 0898/ 788 822

 

Териториална организация ШУМЕН

Пощенски адрес:
Върба Любенова Станкова
ул. “Съединение” № 83,  вх.3, ап.45, ет.1
п. код 9700, гр.Шумен

Председател на ТО: Янко Димитров Стайков
дом.тел.: 054/ 82 09 29
моб. тел.: 0884/ 307 232

Сътрудник на ТО: Върба Любенова Станкова
дом. тел.: 054/ 87 12 86 
моб. тел.: 0889/ 062 125
ел.поща: tonasgb_sh@abv.bg

Седалище на ТО:
ТСО на ССБ
адрес: ул.”Цар Освободител” № 104
служ.тел.: 054/ 5 75 09
приемни дни: понеделник и четвъртък от 10:00 ч.-12:00 ч.

 

Териториална организация ЯМБОЛ

Пощенски адрес:
Мария Христова Димова
ул. „Илинден” 5
п. код 8600, гр. Ямбол

Председател на ТО: Лечко Иванов Димов
дом. тел.: 046/ 66 51 23
моб. тел.: 0882/ 07 63 12

Сътрудник на ТО: Мария Христова Димова
адрес: ул. „Илинден” 5
дом. тел.: 046/ 66 51 23
моб. тел.: 0882/ 07 63 12
ел. поща: mariqdimova_@abv.bg
Скайп: maria.dimova56

Седалище на ТО:
ТСО на ССБ - Ямбол
адрес: бул. “Димитър Благоев” № 20; вх.А, секция „Юг”.
приемен ден: сряда  от 08:00 ч.-12:00 ч.

 

Горе
Начало

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
Септември 2012 г.
Copyrght©НАСГБ 201 2г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдействие на СуперХостинг.бг