НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало


Национален център за рехабилитация на
сляпо-глухи (НЦРС) - "Хелън Келър "

   През 2004 г. в гр. Пловдив НАСГБ създаде Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър”, в който се предоставят специфични рехабилитационни услуги, различни от тези за слепи и за глухи:
Бе проведено социално-психологично анкетиране и проучване на сляпо-глухите от всички районни организации, бяха проведени диагностично оценяване на тотално сляпо-глухия Емил Кръстев от Шумен и първите курсове по брайл, машинопис и компютърна грамотност на компютри със синтетична реч, на сляпо-глухи с пълна слепота и остатъчен слух. Обучението по машинопис служи за усвояване на десетопръстната система, чрез което ще се улесни овладяването на клавиатурата на компютъра. В курсовете, проведени през ноември и декември 2005 г. в НЦРСГ се обучаваха 12 сляпо–глухи, от които двама тотално сляпо-глухи: Емил Кръстев от Шумен и Илия Желязков от Варна. Бяха застъпени следните дисциплини: слухово-речева рехабилитация за лица със тежки зрителни и слухови увреждания и тотално сляпо - глухи; тактилно – жестов метод на комуникация за тотално сляпо – глухи; брайлова грамотност; полезни умения, макраме и плетиво; машинопис, интелектуални игри и физически упражнения. Обучението се проведе индивидуално за тотално сляпо-глухите и групово до 3 човека за тези с остатъчни зрение и слух. Поради специфичните им потребности, работата с тях ще продължи и през следващите месеци, а вероятно и години, особено с тези, които нито виждат, нито чуват и не говорят. Това е нашата основна и приоритетна задача в работата ни. Предстои ремонт на сградата на центъра, предоставена ни под наем от Община Пловдив, където ще бъдат настанявани сляпо-глухите клиенти. Има още какво да се направи по обучението по методи за общуване със сляпо-глухи и по интерпретиране и придружаване на сляпо-глухи. Много полезен за нас бе проведения през септември 2005 г под ръководството на председателя на Норвежката асоциация на сляпо-глухите г-н Геир Йенсен обучителен семинар по тактилно-жестов език, тактилни сигнали и тактилни методи за общуване с тотално сляпо-глухи, с който се обогатиха теоретичните и практическите познания на преподавателите на НЦРСГ. Съвместно с Националния методически и консултативен център по жестомимичен език на Съюза на глухите в България ще бъдат разработвани основните методи за тактилно използване на жестовете и на тактилно-жестовия език, за да бъдат обучавани както сляпо-глухите, така и интерпретатори-придружители за тях.

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

 

 

 

 

 

Последна актуализация:Март 2010г.
Copyrght©НАСГБ 2020.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдействие на СуперХостинг.бг