НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  


11.04.2024 г. 

На основание чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и РМС № 237 от 01.04.2024 г., във връзка с писмо на МТСП № 9104-16 / 03.04.2024 г., за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ публикува отчет за периода 01.01.2024 г.  -  31.03.2024 г.:

  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия.

  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад за І трим. 2024 г.

  3. Приложени доказателства за осъществените дейности към Приложение № 2 – Тримесечен доклад за І трим. 2024 г.

  4. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 от Приложение № 1.

  5. Декларация, утвърдена със Заповед № РД01-74 / 03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, липса на разходи за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал.

Документите можете да свалите като 5 броя PDF файла:

  1. НАСГБ Приложение № 1 - І трим. 2024.pdf
  2. НАСГБ Приложение № 2 - І трим. 2024.pdf
  3. НАСГБ Приложени Доказателства към Прил. №2 - І трим. 2024.pdf
  4. НАСГБ Приложение № 3 - І трим. 2024.pdf
  5. НАСГБ Декларация - 11.04.2024.pdf

 

Горе
<<Назад към новините

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
януари 2023 г.
Copyrght©НАСГБ 2023 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг