НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  

 

10.07.2023 г.

Във връзка с разпоредбите на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл. 87 от Закона за публичните финанси, на основание писма на МТСП № 92-465 / 09.06.2022 г. и № 62-27 / 31.03.2023 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение „Национална асоциация на сляпо- глухите в България“ публикува отчет за периода 01.04.2023 г. - 30.06.2023 г.:

  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия.

  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад за II трим. 2023 г.

  3. Приложени доказателства за осъществените дейности към Приложение № 2 – Тримесечен доклад за II трим. 2023 г.

  4. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 от Приложение № 1.

  5. Декларация, утвърдена със Заповед № РД01-74 / 03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, липса на разходи за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал.

Документите можете да свалите като 5 броя PDF файла:

1 НАСГБ Приложение № 1 - ІІ трим. 2023.pdf
2 НАСГБ Приложение № 2 - II трим. 2023.pdf
3 НАСГБ Приложени Доказателства към Прил. №2 - II трим. 2023.pdf
4 НАСГБ Приложение № 3 - II трим. 2023.pdf
5 НАСГБ Декларация - 10.07.2023.pdf

 

Горе
<<Назад към новините

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ "Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
юли 2023 г.
Copyrght©НАСГБ 2023 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг