НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  


14.07.2022 г. 

На основание чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България и във връзка с писмо на МТСП № 92-465 / 09.06.2022 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" публикува отчет за периода 01.01.2022 г.  -  31.03.2022 г. и 01.04.2022 г.  -  30.06.2022 г.:

  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия.

  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад за I трим. 2022 г.

  3. Приложени доказателства за осъществените дейности към Приложение № 2 – Тримесечен доклад за І трим. 2022 г.

  4. Приложение № 2 – Тримесечен доклад за ІІ трим. 2022 г.

  5. Приложени доказателства за осъществените дейности към Приложение № 2 – Тримесечен доклад за ІІ трим. 2022 г.

  6. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 от Приложение № 1.

  7. Декларация, утвърдена със Заповед № РД01-74 / 03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, липса на разходи за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал. 

Документите можете да свалите като 7 броя PDF файла:

1. НАСГБ Приложение № 1 - 03-06-2022.pdf
2. НАСГБ Приложение № 2 - 03-2022.pdf
3. НАСГБ Приложени Доказателства към Прил. №2 - 03-2022.pdf
4. НАСГБ Приложение № 2 - 06-2022.pdf
5. НАСГБ Приложени Доказателства към Прил. №2 - 06-2022.pdf
6. НАСГБ Приложение №3 - 03-06-2022.pdf
7. НАСГБ Декларация - 03-06-2022.pdf

 

Горе
<<Назад

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
април 2015 г.
Copyrght©НАСГБ 2015 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг