НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  


09.01.2022 г. 

На основание чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България и във връзка с писмо на МТСП № 9104-9 / 05.04.2021 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" публикува отчет за периода 01.10.2021 г.  -  31.12.2021 г.:

  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия.

  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.

  3. Приложени доказателства за осъществените дейности към Приложение № 2 – Тримесечен доклад.

  4. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 от Приложение № 1.

  5. Декларация, утвърдена със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, липса на разходи за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал. 

Документите можете да свалите като 5 броя PDF файла:

НАСГБ Декларация - 12-2021.pdf
НАСГБ Прил. Доказателства към Прил. №2 - 12-2021.pdf
НАСГБ Приложение №1 - 12-2021.pdf
НАСГБ Приложение №2 - 12-2021.pdf
НАСГБ Приложение №3 - 12-2021.pdf

 

Горе
<<Назад

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
април 2015 г.
Copyrght©НАСГБ 2015 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг