НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  

 

12.04.2021 г. 

На основание чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България и във връзка с писмо на МТСП № 9104-9 / 05.04.2021 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" публикува отчет за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.:

  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия.
  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.
  3. Отчет за изпълнението на дейност 2.1.
  4. Отчет за изпълнението на дейност 2.2.
  5. Отчет за изпълнението на дейност 2.3.
  6. Отчет за изпълнението на дейност 2.4.
  7. Отчет за изпълнението на дейност 2.5.
  8. Отчет за изпълнението на дейност 3.1.
  9. Отчет за изпълнението на дейност 3.2.
  10. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 от Приложение № 1.
  11. Декларация, утвърдена със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, липса на разходи за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал.

Документите можете да свалите като 5 броя PDF файла:

НАСГБ Приложение №1 - 03-2021.pdf
НАСГБ Приложение №2 - 03-2021.pdf
НАСГБ Отчети към Приложение №2 - 03-2021.pdf
НАСГБ Приложение №3 - 03-2021.pdf
НАСГБ Декларация - 03-2021.pdf

 

 

Горе
<<Назад

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
април 2015 г.
Copyrght©НАСГБ 2015 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг