НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  

     

Световна федерация на сляпо-глухите
Европейски съюз на сляпо-глухите
Африканска федерация на сляпо-глухите
Латиноамериканска федерация на сляпо-глухите

 

COVID-19 и сляпо-глухотата

Препоръки по приобщаващите политики
от световната общност на сляпо-глухите

 

В тези смутни времена, когато целият свят е тежко засегнат от бързото разрастване на пандемията от коронавирус (COVID-19), съчетано с други критични инциденти като неотдавнашното земетресение в Загреб, Хърватия, трябва да гарантираме, че тези, които са най-изоставени, пренебрегвани, уязвими и изложени на двойна изолация във всяка криза, хората със сляпо-глухота, също са равностойно защитени в съответствие с член 11 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Представлявайки между 0,2% до 2% от световното население, приблизително 15 до 155 милиона души на земята търпят комбинирани нарушения на слуха и зрението - сляпо-глухота. Добавяйки двойно сензорно увреждане поради стареенето, броят им се увеличава до 6%, което предполага, че 467 милиона са засегнати от определена степен на сляпо-глухота през живота си. (Виж повече на уеб-сайта на СФСГ: "Сляпо-глухотата и неравнопоставеността" https://www.wfdb.eu/deafblindness-and-inequality/ на англ.) Тази група от хора със сляпо-глухота не трябва да бъде пренебрегвана и забравена през това време на криза.

Освен това искаме да подчертаем, че броят на сляпо-глухите лица нараства с възрастта, което прави хората от третата възраст в нашата общност по-уязвими към вируса. По-възрастните хора със сляпо-глухота са изложени на по-висок риск от повечето други, тъй като освен, че са в групата с висок риск поради възрастта, те се борят да се справят с достъпа и обработката на информацията, а също така и с ежедневни задачи като пазаруване на продукти от първа необходимост - основни храни и / или лекарства - няколко примера сред много проблеми, пред които са изправени. Решаващият факт е, че комбинацията от двойното им сензорно увреждане и възрастта силно влияе върху и увеличава сложността на положението им, увеличавайки нуждата им от подходящи услуги за намаляване на риска от сериозни и тежки здравословни усложнения поради COVID-19.

Общият коментар № 2 към член 9: "Достъпност" на Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) задължава държавите - страни по Конвенцията да предоставят на хората със сляпо-глухота достъп до информация, комуникация и други услуги, за да живеят независимо и да участват ефективно в обществото.

Ето защо Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), въз основа на получените сигнали от своите национални членове, състави следните препоръки, които са от съществено значение за осигуряването на същия стандарт на услуги и подкрепа на сляпо-глухите в ежедневието и през тежки кризи, като например тази пандемия.

Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), Африканската федерация на сляпо-глухите (АФСГ), Латиноамериканската федерация на сляпо-глухите (ЛАФСГ) и Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) настоятелно призовават Организацията на обединените нации, Световната здравна организация, органите на Европейския съюз, държавните - страни по КПХУ и правителствата по целия свят да гарантират:

1) Важността на достъпа до медиите - Цялата медийна комуникация трябва да бъде на обикновен (лесноразбираем) език и достъпна за хора със сляпо-глухота чрез: субтитри, национален жестов език, интерпретиране чрез ясна реч (артикулационно-визуално и / или гласово-слухово), публикации с висок контраст и едър шрифт и др. Достъпните форми трябва да са налични едновременно с предоставянето на информацията.

2) Разпространяване на официална информация - Официални инструкции, ръководства и насоки за COVID-19 трябва да се предоставят в достъпни формати за лица със сляпо-глухота, които включват едър шрифт и брайл.

3) Достъп до доставчици на услуги - Всички услуги, предоставяни на обществеността поради кризата с COVID-19, като услугите на Червения кръст, горещи телефонни линии и други форми на подкрепа и / или психологическа помощ, да са достъпни за всички лица със сляпо-глухота.

4) Достъп до цифрови медии - Цифровите медии трябва да включват достъпни формати за сляпо-глухи лица на обикновен (лесноразбираем) език. Трябва да се предостави и специален онлайн достъп в текстов формат (само текст, без никакви снимки и реклама). Текстовият формат също да може да се приспособява, ако е необходимо (по отношение размер на шрифта, контраст и др.). Също така е важно текстовите и/или имейл съобщенията да бъдат изпращани с такава информация при поискване.

5) Достъп до лични предпазни средства (ЛПС) - спешно трябва да се обмисли осигуряването на приоритетен достъп на всички лица със сляпо-глухота до защитни средства, като маски и ръкавици, поради изключителната трудност да се снабдят с тях, заради ограниченията на мобилността в условия на блокада или карантина, или в невъзможност за намиране на помощ.

6) Защита на интерпретаторите на сляпо-глухи (интерпретаторите-придружители) - Характерът на нашето специфично увреждане - сляпо-глухотата, изисква взаимодействие от късо разстояние и докосване на ръцете с интерпретаторите на сляпо-глухи (интерпретаторите-придружители), което позволява да се следи информацията за заобикалящата ни среда и преводът от говорим / писмен език. Следователно на интерпретаторите на сляпо-глухи (интерпретаторите-придружители), които работят в спешни медицински сектори, трябва да бъдат осигурени същите предпазни мерки за здраве и безопасност, като на другите здравни работници, работещи с COVID19.

7) Повишаване на осведомеността - Незабавното повишаване на осведомеността за подкрепа на лицата със сляпо-глухота е от съществено значение и следва да бъде създадено съвместно с национални организации, които също да играят ключова роля в кампаниите за защита.

8) Достъп до услуги, докато сте в карантина или се нуждаете от медицинска помощ - По време на карантина или когато се нуждаят от здравни услуги, сляпо-глухите хора трябва да имат достъп до услугите за интерпретиране на сляпо-глухи (включително интерпретатори-придружители), услуги за поддръжка, лична помощ (личен асистент), както и физическа достъпност. Като такива, хората със сляпо-глухота не могат да бъдат разглеждани като по-маловажни поради увреждането си.

9) Достъп до работа и образование - Услугите за отдалечена работа или образование трябва да бъдат еднакво достъпни за всички служители / учащи със сляпо-глухота.

10) Ограничения по време на криза на COVID-19 - Мерките за обществени ограничения, като ограничение за събиране на до 2 лица на някои места, трябва да имат предвид хората със сляпо-глухота наравно с останалите. Това се дължи на факта, че повечето, ако не всички, сляпо-глухи лица ще се нуждаят от интерпретатор за сляпо-глухи, за да им помогне да получат всички необходими инструкции и информация, когато нямат подкрепа от семейството или когато алтернативните методи за комуникация не успяват, следователно е жизненоважно, нашето специфично увреждане - сляпо-глухотата - да се третира с уважение при такива ограничения.

11) За организациите на хора с увреждания, представляващи лица със сляпо-глухота, ние съветваме намаляване на всички услуги с физическо присъствие и контакт и организиране на работа от дома, ако е възможно, като все пак да се гарантира и продължи:

  • Организиране на услугите за интерпретиране на сляпо-глухи (интерпретатори-придружители) за лица със сляпо-глухота, за да могат те спешно да достигнат и да помогнат на възрастни и самотни лица със сляпо-глухота;
  • Жизненоважна задача е да се гарантира, че най-изолираните сляпо-глухи лица получават най-неотложната информация, цялата предадена в предпочитания от тях начин на комуникация, като същевременно се уверим, че приоритет има достъпът до храна и лекарства;
  • Разпознаваемост на сляпо-глухите лица - посъветвайте ги да използват червено-бели бастуни, така че да са по-забележими и / или да носят поне официална карта, която показва тяхната сляпо-глухота на властите и спешните служби.

Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), Африканската федерация на сляпо-глухите (АФСГ), Латиноамериканската федерация на сляпо-глухите (ЛАФСГ) и Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) са на разположение за подпомагане на властите и други организации с насоки и информация по отношение на равнопоставените и достъпни услуги, както и информация за лица със сляпо-глухота.

Моля, споделете с нас каквато и да било информация и добри практики от Вашата страна, които считате за подходящи с цел предоставянето на качествени услуги и подкрепа на хора със сляпо-глухота, които в момента са силно засегнати от пандемията на коронавирус.

Гайр Йенсен,
президент на СФСГ
wfdb@wfdb.eu

Саня Тарцай,
президент на ЕССГ
edbu@edbu.org

Езекиел Кумвенда,
президент на АФСГ
afdb.secretariat@gmail.com

Мириам Торес,
президент на ЛАФСГ
presidencia@flasc.org

 

Съвместното изявление в оригинал на Английски език
Deafblind joint Recommendation-COVID19 ( 07.04.20).docx(изтегли)>>

Съвместното изявление в оригинал на Испански език
Recomendación conjunta sordociegos-COVID19 (07.04.20).docx (изтегли)>>

 

Горе
<<Назад

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
април 2015 г.
Copyrght©НАСГБ 2015 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг