НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало  

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ 2021 ГОДИНА

 • 11.01.2021 г. Съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България, НАСГБ публикува:
  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия към 31.12.2020 г.
  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.
  3. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 към 31.12.2020 г.
  4. Декларация по образец, утвърден със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, определяне на разходите като отнасящи се само за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал. Повече>>


 • 12.04.2021 г.  На основание чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България и във връзка с писмо на МТСП № 9104-9 / 05.04.2021 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" публикува отчет за периода 01.01.2021 г.  -  31.03.2021 г.:
  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия.
  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.
  3. Отчет за изпълнението на дейност 2.1.
  4. Отчет за изпълнението на дейност 2.2.
  5. Отчет за изпълнението на дейност 2.3.
  6. Отчет за изпълнението на дейност 2.4.
  7. Отчет за изпълнението на дейност 2.5.
  8. Отчет за изпълнението на дейност 3.1.
  9. Отчет за изпълнението на дейност 3.2.
  10. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 от Приложение № 1.
  11. Декларация, утвърдена със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, липса на разходи за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал. Повече>>

 • 09.07.2021 г.  На основание чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България и във връзка с писмо на МТСП № 9104-9 / 05.04.2021 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ публикува отчет за периода 01.04.2021 г.  -  30.06.2021 г.:
  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия.
  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.
  3. Отчет за изпълнението на дейност 2.1.
  4. Отчет за изпълнението на дейност 2.2.
  5. Отчет за изпълнението на дейност 2.3.
  6. Отчет за изпълнението на дейност 2.4.
  7. Отчет за изпълнението на дейност 2.5.
  8. Отчет за изпълнението на дейност 3.1.
  9. Отчет за изпълнението на дейност 3.2.
  10. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 от Приложение № 1.
  11. Декларация, утвърдена със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, липса на разходи за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал. Повече>>

Архив на новините

 
Новини
Проекти
Профил на купувача
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

 

Последна актуализация:  2021 г.
Copyrght © НАСГБ 2021 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг