НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало  

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ 2023 ГОДИНА

 

 • 09.10.2023 г. Във връзка с разпоредбите на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл. 87 от Закона за публичните финанси, на основание писма на МТСП № 92-465 / 09.06.2022 г. и № 62-27 / 31.03.2023 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ публикува отчет за периода 01.07.2023 г. - 30.09.2023 г. Повече>>

 • 10.07.2023 г. Във връзка с разпоредбите на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл. 87 от Закона за публичните финанси, на основание писма на МТСП № 92-465 / 09.06.2022 г. и № 62-27 / 31.03.2023 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ публикува отчет за периода 01.04.2023 г. - 30.06.2023 г. Повече>>

 • 27.06.2023 г. Международен ден на сляпо-глухотата и на сляпо-глухите хора – Повече>>

 • 16.04.2023 г. Поздравление за Възкресение Христово - Повече>>>

 • 10.04.2023 г. Във връзка с разпоредбите на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл. 87 от Закона за публичните финанси, на основание писма на МТСП № 92-465 / 09.06.2022 г. и № 62-27 / 31.03.2023 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ публикува отчет за периода 01.01.2023 г. - 31.03.2023 г. Повече >>

 • 08.03.2023 г. Поздравление за 8 март - Международен ден на жената – Повече>>

 • 03.03.2023 г.Поздравление за 3 март – Ден на Освобождението на България – Повече>>

 • 01.03.2023 г.Поздравление за 1 март - Баба Марта – Повече>>

 • 17.02.2023 г. График за провеждане на годишните отчетни събрания
  на ТО на НАСГБ през 2023 г.- Повече >>>

 • Възможности за организирана почивка през 2023 г. Повече>>

 • Право на месечна финансова подкрепа и целеви помощи за хората с трайни увреждания Повече>>

 • 10.01.2023 г.. На основание чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България и във връзка с писмо на МТСП № 92-465 / 09.06.2022 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ публикува отчет за периода 01.10.2022 г. - 31.12.2022 г. Повече>>

 

 

 

 

Архив на новините

 
Новини
Проекти
Профил на купувача
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

Последна актуализация:  2023  г.
Copyrght © НАСГБ  2023 г.  г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг