НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг  
Начало


Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001

„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Европейски социален фонд
Европейски социален фонд

Изнесени доклади и презентации на
Международната конференция 21-24 май 2013
г.

Пленарна сесия 1:
Доклад на тема „Сътрудничеството - наша първа цел като сляпо–глухи жени”
Лектор: Анжела Пимпинела, (Италиански съюз на слепите), член на Комисията по сляпо-глухотата към Европейския съюз на слепите
Свали като:   Текст (RTF)

Пленарна сесия 2:

Доклад на тема „Бъдещите перспективи на сляпо-глухите жени“
Лектор: Боряна Коскина, председател на Териториална организация на сляпо-глухите – Казанлък към Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Свали като: Текст (RTF)

Семинар 1:

Доклад на тема „Текущи предизвикателства при сътрудничеството: мрежа на жените и сътрудничество между жените в техните страни“
Лектор: Санна Паасонен, член на УС на Финландската асоциация на сляпо-глухите.
Свали като: Текст (RTF)

Семинар 2:
Доклад на тема „Четирикратната дискриминация на сляпо-глухите жени"
Лектор: Саня Тарцай, президент на Европейския съюз на сляпо-глухите
Свали като:    Текст (RTF)


Пленарна сесия 1:
Доклад по главната тема на конференцията: „Участие и интеграция в обществото”
Лектор: Надежда Петкова, гл. експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерство на труда и социалната политика на Р. България; Секретар на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на Р. България.
Свали като: Презентация   |   Текст (RTF)


Пленарна сесия 2:
Доклад на тема „Влиянието на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания върху сляпо-глухите хора и настоящата реалност в Европа”
Лектор: Волфганг Ангерман, президент на Европейския съюз на слепите
Свали като:    Текст(RTF)


Пленарна сесия 3:
Доклад на тема „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция”
Лектор: Димитър Парапанов, председател на Национална асоциация на сляпо-глухите в България, одитор на Европейския съюз на сляпо-глухите
Свали като:    Текст(RTF)


Семинар 1.1.
Доклад на тема: „Интерпретаторско-придружителските услуги за сляпо-глухи лица: Полският опит“
Лектор: Грегорз Козловски (Полша), Президент на Асоциация за помощ на сляпо-глухите
Свали като: Презентация   |   Текст (RTF)

Семинар 1.2.
„Насилие в училище над гръцко сляпо-глухо момиче “
Лектори: Г-жа Ефросини Зафейри, психолог и музикален терапевт, специализирала в работата със сляпо-глухи деца,
и г-жа Диаманто Матса, майка на сляпо-глухо момче и президент на Гръцка асоциация за сляпо-глухи „Хелиотроп“
Свали като:  Текст(RTF)

Пленарна сесия 4:
Доклад на тема: „Методика за обучение на интерпретатори-придружители на алтернативни методи на комуникация“
Лектор: Анна Ройдева, експерт по проекта, специален педагог в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ към Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Свали като: Презентация   |   Текст (RTF)

Пленарна сесия 5:
Доклад на тема „Какви са новостите при интерпретирането за сляпо-глухи в Европа”
Лектор: Саня Тарцай, президент на Европейския съюз на сляпо-глухите.
Свали като: Презентация   |   Текст(RTF)

Пленарна сесия 6:

Доклад на тема „От мечта към реалност – правата на сляпо-глухите и отговорностите на обществото”. Лектор: Сергей Сироткин, президент(2008-2013 г.) на Европейския съюз на сляпо-глухите.
Свали като: Презентация   |   Текст (RTF)

Семинар 2.1.
„Доклад на тема "Обучение на деца с множество увреждания и сляпо-глухи“
Лектор: Емануела Кръстева, учител в СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", гр. София.
Свали като: Презентация   |   Текст (RTF)

Семинар 2.2.

Доклад на тема „Методи за общуване за сляпо-глухи и интерпретаторско-придружителски услуги в Испания“. Лектор: Франсиско Тригуерос, президент на Испанска Асоциация на сляпо-глухите
Свали като: Презентация   |   Текст (RTF)

 

Горе
Начало

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

Увеличаване размера на буквите
Намаляване размера на буквите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: май 2013г.
Copyrght©НАСГБ 2013г.
Всички права запазени!

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг