НАСГБ
НАСГБ
  


НАЧАЛО

 


ЩО Е СЛЯПО-ГЛУХОТА?

  Това  е отделно увреждане, представляващо комбинация от зрително и слухово увреждания, до степен, че да причиняват значителни затруднения в достъпността до информация, в общуването и мобилността. Сляпо-глухотата изисква специални начини на общуване и специални методи за овладяване на умения за живот във всекидневието.КОИ СМЕ НИЕ, СЛЯПОГЛУХИТЕ ХОРА?

    Сляпо-глухият човек среща затруднения при комуникация с другите хора, при ориентиране и придвижване, при достъпа си до информация и до заобикалящата среда. Сляпо-глухотата му поставя изключителни трудности по отношение на обучение, работа, културни дейности и социален живот. Някои сляпо-глухи хора са напълно слепи и напълно глухи, а други имат остатъчни зрение и/или слух. Сляпо-глухите хора общуват и опознават околния свят с помощта на специални методи, използвайки осезанието (тактилното си възприятие) и другите си запазени сетива. Без специално обучение, рехабилитация и подготовка е невъзможна реализацията на индивидуалните способности на тези хора.СЛЯПО-ГЛУХОТАТА В БЪЛГАРИЯ

    В нашата страна повечето сляпо-глухи са с придобита сляпо-глухота, като най-голям дял са слепите и слабо виждащите със  слухова загуба, настъпила  в по-късна възраст. Една от причините е  работата им в предприятията на Съюза на слепите в България при шумни условия. По-малък дял са глухите с по-късно нарушено  зрение, сред които имаме и няколко случая на тотална сляпо-глухота. Досега сме регистрирали 9 тотално сляпо-глухи лица, като няколко от тях са и с липса на говор. 
Често срещано е съчетанието на пигментната дегенерация на ретината с намален или липсващ слух (Ушер-синдром). Други причини за сляпо-глухота са вроденият рубеолен синдром, уврежданията при недоносените деца.
Част от сляпо-глухите хора са с множество увреждания - имат допълнителни  психически и физически увреждания, сърдечни и други заболявания, или са в напреднала възраст и се нуждаят от специални грижи.
Като цяло преобладават сляпо-глухите от третата възраст. Засега са ни известни  и няколко сляпо-глухи деца и едно тотално сляпо-глухо дете. Продължаваме издирването им, за да могат да бъдат всички включени в програми за ранно въздействие и специално обучение.
Районните и първичните организации на Съюза на слепите в България и на Съюза на глухите в България също ни оказват помощ в издирването и организирането на сляпо-глухите, предоставят лубовете си за съвместно ползване.

 


Горе
Начало

 

НОВИНИ

ЗА СЛЯПО-ГЛУХОТАТА

МИСИЯ

ДЕЙНОСТИ

ИСТОРИЯ

РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

НЦРСГ„ХЕЛЪН КЕЛЪР”

СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” Списание "Звук и светлина"

ДОКУМЕНТИ

КОНТАКТ С НАС

ЛИНКОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: Март 2008г.
Copyrght©НАСГБ 2008г.
Всички права запазени!