НАСГБ
НАСГБ
  С подкрепата на СуперХостинг.бг

НАЧАЛО


Н А С Г Б

НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
основана 1997

Търсене за:

    

    Добре дошли на нашия сайт, тук ще намерите информация за сляпо-глухотата и сляпо-глухите в България, както и за нашата дейност по  издирването, организирането и подпомагането на всички сляпо-глухи хора в България –  една от най-тежко увредената социална група в България.


    Мнозина от нас освен зрителните и слухови увреждания като слепота и глухота имат и допълнителни и тежки увреждания като диабет и др., но ние не преставаме да се борим, да живеем и творим, както и да търсим своето място под слънцето за по-добър живот и обществено признаване и освобождаване на обществото от отрицателните нагласи към хората с увреждания, в това число и сляпо-глухите.
Между нас има поети, музиканти, спортисти и  хора на художественото изкуство.

 

НАСГБ ИЗПРАТИ ЕДНА УСПЕШНА 2007 ГОДИНА,
ОЧАКВА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА

Димитър ПАРАПАНОВ – председател на НАСГБ

 

 

Димитър Парапанов - председател на НАСГБ            Още една година, изпълнена с много усилия и добри постижения, е зад гърба ни и свързваме бъдещите си планове, надежди и намерения със следващата. Настъпването на новата 2008 г. е и поводът да поздравя всички членове на НАСГБ, председателите и ръководствата на регионалните организации, да пожелая на всички здраве, лично и семейно щастие и още по-високи резултати в общите ни усилия за укрепването и повишаването на възможностите на нашата асоциация, за благото на сляпо-глухите хора у нас.
Отминалата 2007 година за всички ни премина под знака на 10-годишния юбилей от създаването на нашата асоциация. В тази връзка се осъществиха както много национални, така и регионални мероприятия. Отново при добра организация, на високо равнище и при голяма масовост, премина Петият национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите през август в Добрич, финансиран от Агенцията за хората с увреждания по проект на НАСГБ „Ние водим достоен живот”, и с любезното домакинство на община Добрич. Другото основно събитие, получило висока оценка, е проведеното на 1 декември в Пловдив Тържествено събрание и юбилеен концерт по случай 10-годишнината на НАСГБ.
През годината бяха направени нови стъпки по укрепването на асоциацията, затвърждаването на постигнатите успехи и разнообразяването на нейната дейност в името на сляпо-глухите хора у нас. Продължи снабдяването на членовете на НАСГБ с необходимите им помощни технически средства. Нова крачка бе направена и в усилията ни за подобряване на материалната база на ул. „Весела” 30 в Пловдив, с което се цели да се подобри дейността на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”. Самият център успешно продължи своята благородна дейност, като в рехабилитационните занятия взеха участие 27 сляпо-глухи, от които 14 интернатно и 13 амбулаторно, придобили умения по машинопис, компютърна грамотност, мобилност, полезни умения, слухово-речева рехабилитация, фонетична ритмика и моторика и др.
С тотално сляпо-глухите бяха проведени три семинара – в Приморско, в Добрич и в Пловдив. С помощта на преподаватели от НЦРСГ, те подготвиха и участваха с програмата „И ние сме като вас” в Петия Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в Добрич и в Тържественото събрание – юбилеен концерт в Пловдив. 
Участниците в литературния клуб „Вдъхновение” към НАСГБ издадоха своята втора стихосбирка „Искри в тишината”. Бяха издадени  7 броя на списание „Звук и светлина”, в което всестранно бяха отразени както успехите, така и съпътстващите работата проблеми в асоциацията като цяло и в регионалните организации. Съвместно с другите  национално представени организации на и за хората с увреждания у нас продължиха усилията ни за промяна на законодателството, което да отговори адекватно на нуждите на тези хора.
Продължиха и престижните международни контакти на НАСГБ със сродните национални организации на сляпо-глухите в чужбина, с ръководните органи на Световната федерация на сляпо-глухите /СФСГ/ и Европейския съюз на сляпо-глухите /ЕССГ/, както и с Международната организация за услуги и подкрепа на сляпо-глухи Deafblind International (Дефблайнд Интернешънъл). Всичко това ни дава основание да твърдим, че по отношение на дейността на асоциацията на сляпо-глухите у нас, ние изпратихме една успешна година, през която бяха създадени предпоставки за нови ползотворни усилия в бъдеще.
Нови мащабни задачи стоят пред НАСГБ и през настоящата година. Постигнатото до сега не е достатъчно и ни задължава да си поставяме и изпълняваме все по-високи цели. Основното събитие за нас през настоящата година безспорно ще бъде провеждането в нашата страна на Първия Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в началото на септември. Чрез провеждането на този празник всъщност ние ставаме инициатори на  осъществяването на по-близките връзки и взаимодействието на сляпо-глухите хора от цяла Европа, на ръководствата на националните организации на сляпо-глухите, което ще бъде предпоставка за опознаване, обмяна на опит, сътрудничество и взаимопомощ. Всичко това ни задължава да се подготвим много старателно и създадем възможно най-добрата организация, както и да се представим достойно при провеждането на предвидените в програмата спортни състезания, шах-турнир и фестивал на художествената самодейност, с изложби на произведения на изобразителното и приложното изкуство, създадени от сляпо-глухи. Всъщност неща, в които нашата асоциация има достатъчно опит.
През 2008 г. трябва да приключим работата по довършването на преустройството на помещенията на базата ни, в учебни кабинети и стаи за настаняване на сляпо-глухи клиенти на НЦРСГ „Хелън Келър” в Пловдив. Заедно с това, разбира се, ще продължи и текущата работа в познатите направления, като, надявам се, благодарение на създадените предпоставки, тя ще става все по-успешна и резултатна.
Накрая, позволете ми още веднъж да поздравя членовете, председателите, сътрудниците и регионалните управителни съвети на регионалните организации на НАСГБ, да им благодаря за положените през миналата година усилия и да изразя своята увереност, че и през настоящата година всички отново ще се трудим упорито и всеотдайно, за постигането на нови успехи в нашата дейност, за по-доброто настояще и бъдеще на всички ни.


Горе
Начало

 

НОВИНИ

ЗА СЛЯПО-ГЛУХОТАТА

МИСИЯ

ДЕЙНОСТИ

ИСТОРИЯ

РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

НЦРСГ„ХЕЛЪН КЕЛЪР”

СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” Списание "Звук и светлина"

ДОКУМЕНТИ

КОНТАКТ С НАС

ЛИНКОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: Август 2008г.
Copyrght©НАСГБ 2010г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг