НАСГБ
Начало


РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ТУК Е ДАДЕНА ПО АЗБУЧЕН РЕД КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ НА НАСГБ

Регионална организация АСЕНОВГРАД  
Пощенски адрес:
Иван Шопов
ул.”Космос” № 12, кв. “Долни воден”,
п.код 4250, гр. Асеновград.
Председател на РО: Иван Костадинов Шопов
служ. тел. 0331/ 6 99 85
дом тел.   0331/ 4 96 39
GSM: 0889/ 062 124
Сътрудник на РО: Руска Желязкова Димитрова
GSM: 0896/ 380 005    0878/ 349127
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
ТСО на слепите – Асеновград,
адрес: ул. „Иван Асен ІІ” №38, стая 105,
приемни дни: вторник 10 ч. - 12 ч., четвъртък 14 ч. –18 ч.

 

Регионална организация БУРГАС   
Пощенски адрес:
Иванка Костова
к-с. “Меден рудник” бл.126, вх.А, ет.2, ап.3
п.код 8000, гр. Бургас
Председател на РО: Иванка Тодорова Костова
дом тел. 056/ 50 31 09
GSM: 0898/ 681 791
e – mail: vania75@gmail.com; 
ICQ #: 260 329 523 (vanesa);
Skype име: vania_kostova75
Сътрудник на РО: Тодор Иванов Костов
дом тел. 056/ 50 31 09
GSM: 0896/ 967 684  
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
гр. Бургас,
адрес: ж.к. „Зорница” бл.47, северно крило; п.кутия 22
тел: 056/ 86 32 12
приемни дни: сряда от 10ч. – 12ч.

Регионална организация ВАРНА 
Пощенски адрес:
Йорданка Горанова;
ул. “Щип” №12, ап.16,
п.код  9000, гр. Варна
Председател на РО: Станчо Димитров Добрев
дом тел. 052/ 74 24 77; 74 24 73
служ. тел. 052/ 74 12 11 и 052/ 74 12 12
GSM: 0889/ 062 119   
Сътрудник на РО: Йорданка Василева Горанова
дом тел. 052/ 63 85 78
служ. тел. 052/ 74 12 11 и 052/ 74 12 12
GSM: 0898/ 344 827
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
ССБ на СРО – Варна,
адрес: ул.”Академик Петко Стайнов” 3,
тел: 052/ 74 12 11
приемни дни: понеделник и вторник

 

Регионална организация ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пощенски адрес:
Димитър Станев
ул. “Георги Бенковски” № 9, вх. А, ет. 2, бл.39, ап.5
п.код 5000, гр.Вeлико Търново
Председател на РО: Димитър Станев Станев
дом тел. 062/ 67 60 97
GSM: 0889/ 062 126
e – mail: zazni@abv.bg  
Сътрудник на РО: Цецка Съева Станева
дом тел. 062/ 67 60 97
служ. тел: 63 58 53 вътр. 1413
GSM: 0883/ 335 691
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
Клуб на пенсионера и инвалида, гр.В.Търново,
адрес: ул.”Краков” 8 А
тел: 062/ 60 00 43
приемни дни: четвъртък от 14ч. – 18 ч.

 

Регионална организация ГАБРОВО
Пощенски адрес:
ПСО на ССБ
ул. “Пенчо Постомпиров” №19,
п.код 5300, гр.Габрово
Председател на РО: Йордан Илиев Цирков
дом тел. 066/ 80 54 23
служ. тел. 066/ 80 48 27  
GSM: 0889/ 062 161
e – mail: ssb_gabrovo@edasat.som
Skype име: st.pencheva
Сътрудник на РО: Пенка Косева Йонкова 
дом тел. 066/ 80 54 23
служ. тел. 066/ 80 48 27  
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
ТСО – ССБ - Габрово,
адрес: ул. „ Пенчо Постомпиров” № 19
тел.  066/ 80 48 27
приемни дни: понеделник от 14ч. – 16 ч.; сряда от 10ч. – 12ч.,
четвъртък от 14ч.- 16ч.

Регионална организация ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пощенски адрес:
Марин Пейчев
ул.”Георги Бенковски” № 1,
обл. Великотърновска
п. код 5130, гр. Долна Оряховица
Председател на РО: Марин Атанасов Пейчев
дом тел. 06173/ 29 87
GSM: 0898/ 661 978
Сътрудник на РО: Катя Николова Кряжева
дом тел. 0619/ 2 49 10 
служ. тел: 0618/ 60 122
GSM: 0885/ 447 238

 

Регионална организация ДИМИТРОВГРАД
Пощенски адрес:
Георги Манчев Петков
ул. “Волгоград”№ 11, вх. А, ет.6, ап. 18
п.код 6400, гр. Димитровград
Председател на РО: Георги Манчев Петков
дом тел. 0391/6 40 19
GSM: 0886/ 532 958
Сътрудник на РО: Бонка Симеонова Петкова
дом тел. 0391/6 40 19
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
Клуб на инвалидите, гр.Димитровград,
адрес: ул.” Цар Борис І”
приемни дни: втора и четвърта сряда на месеца от 10ч. - 12ч.

 

Регионална организация ДОБРИЧ
Пощенски адрес:
Калинка Ковачева
ул. “Йордан Йовков” № 3
п.код 9300, гр. Добрич
Председател на РО: Калинка Панайотова Ковачева
Сътрудник на РО: Митко Симеонов Димитров
дом тел. 058/ 60 34 05
GSM: 0889/ 062 160
e – mail: osks_ustrem@abv.bg
Skype име: kalinka.kova4eva
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
гр.Добрич, клуб  Детелина,
адрес: ул. „ Васил Левски” № 7
приемни дни: понеделник от 10ч. - 12ч.

 

Регионална организация ДУЛОВО
Пощенски адрес:
Али Неби
ул. “Детелина”№ 5,  обл. Силистренска
п.код 7651,  с. Черник,  община Дулово, 
Данни за контакт с регионалната организация:
тел. 0855/ 2 42 51
GSM: 0885/ 236 442
Председател на РО: Али Али Неби
дом тел. 0855/ 2 42 51  (контактува чрез интерпретатор)
GSM: 0887/ 147 524 (само SMS)
Сътрудник на РО: Фатме Муталиб Неби
дом тел. 0855/ 2 42 51
GSM: 0885/ 236 442
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
Клуб на пенсионера и инвалида, с. Черник,
адрес: Читалището
приемни дни: четвъртък цял ден

 

Регионална организация КАЗАНЛЪК
Пощенски адрес:
Боряна Коскина
ул. “Орлово гнездо” № 2   вх.А, ет.3, ап. 6
п.код 6100, гр.Казанлък
Председател на РО: Боряна Веселинова Коскина
дом тел. 0431/ 7 56 96 (контактува чрез интерпретатор)
e – mail: beril@abv.bg
Сътрудник на РО: Йорданка Димитрова Коскина
дом тел. 0431/ 7 56 96
GSM: 0889/ 338 081
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
Клуб на слепите – ПСО на ССБ, гр.Казанлък,
адрес: ул. П. Д. Петков” № 1
тел: 0431/ 6 34 22
приемни дни: вторник от 15ч. – 17 ч.

 

Регионална организация КЪРДЖАЛИ
Пощенски адрес:
РО на ССБ, пощ. кутия № 34,
п.код 6600, гр.Кърджали
Председател на РО: Недялка Радинова Камбурова
служ. тел: 0361/ 6 22 86
GSM: 0886/ 100 136
Сътрудник на РО: Борис Любенов Петров
служ. тел: 0361/ 6 22 86
GSM: 0889/ 285 270 
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
гр.Кърджали,
адрес: бул. „България” 49
приемни дни: четвъртък от 13ч. – 15ч.

 

Регионална организация НЕДЕЛИНО  
Пощенски адрес:
Стойко Карамфилов – Клуб на сляпо-глухите
ул.” Ал.Стамболийски” № 153,
обл. Смолянска
п.код 4990, гр.Неделино 
Председател на РО: Стойко Данчев Карамфилов
дом тел. 03072/ 24 85
служ. тел: 03072/ 20-38 
GSM: 0889/ 062 122; 0884/ 795 380 – Стефка Карамфилова (съпруга)
Сътрудник на РО: Юлия Стойкова Карамфилова
служ. тел: 03072/ 20-38
GSM: 0884/ 450 751  
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
гр.Неделино, „Зора”- клуб за социални контакти на хората с увредено зрение и слух
адрес: ул.”Ал.Стамболийски” № 153
приемни дни: понеделник, сряда и петък от 8ч. – 12ч.

 

Регионална организация ПЛЕВЕН
Пощенски адрес:
Величка Великова
ул. „Георги Димитров”№ 124, 
общ. Искър, обл. Плевен
5871, с.Писарово,
Председател на РО: Величка Драганова Великова
дом тел. 065165/ 237
GSM: 0889 095375
Сътрудник на РО: Димитър Димитров Андонов
дом тел. 065165/ 237
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
няма клуб, прием на дом.адрес
Провеждане на Регионални събрания – в клуба при ТСО на ССБ, гр. Плевен
адрес: гр. Плевен, ул. „Гренадерска” 30, бл. „Първи май”

 

Регионална организация ПЛОВДИВ
Пощенски адрес:
Снежанка Кирчева (За РО на НАСГБ – Пловдив)
пощ. кутия  №29
п.код 4000, гр.Пловдив
Председател на РО: Снежана Кирилова Кирчева
дом тел. 032/ 29 93 98
служ. тел: 032/ 65 36 02, 62 52 87
GSM: 0889/ 924 499
e – mail: nadbb@mbox.contact.bg
Skype име: nasgborg
Сътрудник на РО: Динка Тонева Колева
служ. тел: 032/ 65 36 02, 62 52 87
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
„Клуб за социални контакти на сляпо- глухите”,
гр. Пловдив
адрес: ул.”Весела” № 30
тел: 032/ 65 36 02, 62 52 87
приемни дни: всеки ден от 13ч. – 15ч.

 

Регионална организация ПЕРНИК
Пощенски адрес:
Соня Захариева
ул. “Юрий Гагарин” бл.1, вх.Л, ет.6, ап.18
п. код.2303, гр.Перник
Председател на РО: Соня Георгиева Захариева
дом тел. 076 / 67 13 53
служ. тел: 076/ 60 25 49
GSM: 0889/ 037 347
e – mail: sonigz@gmail.com; fillip_z@abv.bg
Skype име: soni.zaharieva
Сътрудник на РО: Теменужка Владова
служ. тел: 076/ 60 25 49
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
гр.Перник, ПСО на ССБ
адрес: ул.”Райко Даскалов” 11 (предстои да бъде на ул. „Радомир” 1)
тел: 076/ 60 25 49
приемни дни: сряда и петък от 10:30ч. – 12:30ч.

 

Регионална организация РУСЕ
Пощенски адрес:
Панайот Димитров
ул. “Филип Станиславов” №1, вх.5, ет.2, ап.5
п.код 7018, гр.Русе
Председател на РО: Панайот Илиев Димитров
дом тел. 082 / 24 92 75 
GSM: 0884/ 143 863
Сътрудник на РО: Петранка Георгиева  Георгиева
дом тел. 082 / 24 92 75
GSM: 0884/ 143 862
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в
регионалната организация: няма клуб, прием на дом.адрес
Провеждане на Регионални събрания – в клуба при РО на ССБ, гр. Русе
адрес: блок „Мадара” (вход от към ул.Силистра)

 

Регионална организация СЛИВЕН 
Пощенски адрес:
Тодор Радев Иванов (РО на ССБ)
кв. “Република”  бл. 35 – партер
п.код 8802, гр.Сливен 
Председател на РО: Тодор Радев Иванов
служ. тел: 044/ 62 24 87 
GSM: 0886/ 100 137 
e – mail: ssb.rsosliven@gmail.com
Сътрудник на РО: Георги Динев Георгиев
дом тел. 044/ 2 96 33
служ. тел: 044/ 62 24 87
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
Клуб на слепите - Сливен,
тел: 044/ 62 24 87
приемни дни: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 10ч. – 12ч

 

Регионална организация СМОЛЯН
Пощенски адрес:
Зарахинка Славчева
(за Хакъ Метковски – Председател на РО на
сляпо-глухите – Смолян)
Областна организация на СИБ
сграда на Община Смолян, Източно крило, стая 205
бул. „България” 12
п. код. 4701, гр. Смолян
Председател на РО: Хакъ Руфатов Метковски
дом. тел. 0301/ 8 08 18
мобилен тел.: 0889/ 06 21 56
Сътрудник на РО: Сийка Илиева Клинчева
дом тел. 0301/ 6 59 07
GSM: 0885/ 873 052; 0889/ 06 21 67

 

Регионална организация СОФИЯ
Пощенски адрес:
Стефан Гергов
бул. “Европа” № 138, бл.3, вх.Б, ет.4, ап.35
п. код 1360, гр.София
Председател на РО: Стефан Гергов Гергов
Сътрудник на РО: Бонка Гергова
дом тел. 02/ 826 46 41
GSM: 0898/ 687 163
e – mail: stefangergov@gmail.com
Skype име: Stefangergov

 

Регионална организация СТАМБОЛИЙСКИ
Пощенски адрес:
Неделю Маев
ул. “Ив. Вазов” № 10, вх.Б, ап.9, ет.3
п.код. 4210, гр.Стамболийски  
Председател на РО: Неделю Груев Маев
Сътрудник на РО: Милка Димитрова Маева
дом тел. 0339/ 6 27 60
GSM: 0889/ 062 112
дом тел. 0339/ 6 27 60
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
Клуб на ПСО на слепите и НАСГБ, гр.Стамболийски,
адрес: ул.”8- ми март” № 2
приемни дни: всяка сряда от 13ч.- 15ч.

 

Регионална организация СТАРА ЗАГОРА
Пощенски адрес:
ДО поискване за Пенка Михалева Христова,
ул. “Мусала” № 22, вх.Б, ет.7, ап. 20
п.код 6000, гр.Стара Загора 
Председател на РО: Пенка Михалева Христова
Сътрудник на РО: Велина Живкова Христова
тел. 042/ 65 26 28
GSM: 0889/ 062 163
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
няма                         

Регионална организация ТЪРГОВИЩЕ
Пощенски адрес:
Сашка Тодорова
ул. “Трапезица” № 32 вх.Б ет.1 ап.1
п.код 7700, гр.Търговище 
Председател на РО: Сашка Николова Тодорова
дом тел. 0601/ 6 59 85
служ. тел: 0601/ 6 35 94
GSM: 0889/ 062 159
Сътрудник на РО: Стоянка Петрова Хараланова
дом тел. 06020/ 223
служ. тел: 0601/ 6 35 94
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
ТСО на слепите и НАСГБ, гр.Търговище,
адрес: ул.”Бенковски” 10 барака
тел: 0601/ 6 35 94
приемни дни: понеделник и вторник, от 8ч.- 12 ч.

Регионална организация ХАРМАНЛИ
Пощенски адрес:
Митю Димитров
ул. “Ал. Стамболийски” № 11, бл. 115-2, вх. А, ет.1, ап.3,
обл. Хасковска
п. код  6450, гр.Харманли
Председател на РО: Митю Динчев Димитров
дом тел. 0373/ 8 79 37
служ. тел: 0373/ 8 70 21
Сътрудник на РО: Керка  Иванова Димитрова
дом тел. 0373/ 8 79 37        служ. тел: 0373/ 8 70 21
GSM: 0889/ 354 400
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
Клуб на пенсионера, гр.Харманли,
адрес: ул.”В.Априлов” № 3
тел: 0373/ 8 70 21
приемни дни: вторник от 10ч.- 12ч.

Регионална организация ХИСАРЯ
Пощенски адрес:
Елена Василева
ул. “Ив. Вазов” № 56
п.код. 4180, гр.Хисаря 
Председател на РО: Елена Балева Василева
дом тел. 0337/ 28 83
Сътрудник на РО: Анета Василева Чакърова
дом тел. 0337/ 40 25
GSM: 0889/ 788 822
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
ТСО на ССБ - Хисаря
приемни дни: сряда от 10ч. и  петък от 10ч.

 

Регионална организация ШУМЕН
Пощенски адрес:
Цвятко Станков
ул. “Съединение” № 83  вх.3, ап.45, ет.1
п. код 9700, гр.Шумен
Председател на РО: Цвятко Найденов Станков
Сътрудник на РО: Върбина Любенова Станкова
дом тел. 054/ 87 12 86 
GSM: 0889/ 062 125
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
Клуб на слепите, или читалище „ Напредък” гр.Шумен,
адрес: ул.”Цар Освободител” № 104
тел: 054/ 5 75 09
приемни дни: четвъртък от 10ч.- 12ч.

 

Регионална организация ЯМБОЛ
Пощенски адрес:
ТСО на ССБ - за Димка Георгиева 
бул. “Димитър Благоев” №  20; вх.А, секция Юг.
п. код 8600, гр. Ямбол
Председател на РО: Димка Иванова Георгиева 
дом тел. 046/ 63 98 31
служ. тел: 046/ 66 40 98
GSM: 0889/ 06 21 70
GSM: 0897/ 413 517
Сътрудник на РО: Мария Христова Димова
адрес: ул. „Илинден” 5
дом тел. 046/ 66 51 23
служ. 046/ 66 40 98
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в регионалната организация:
ТСО на ССБ - Ямбол
адрес: бул. “Димитър Благоев” №  20
тел: 046/ 66 40 98
приемни дни: четвъртък и петък от 10ч.-12ч.

Горе
Начало

 
Новини
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Регионални организации
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”Списание "Звук и светлина"
Документи
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: Март 2008г.
Copyrght©НАСГБ 2008г.
Всички права запазени!