НАСГБ
 
Начало


РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗРАНОТО ДВИЖЕНИЕ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

      През 1983г. Централно Управление на Съюза на слепите в България (ССБ), съвместно с Националния център за рехабилитация на слепи в гр. Пловдив, провеждат първото проучване на сляпо-глухите в България, като тогава са издирени 94 човека.
Десет години по-късно се създава Групата на сляпо-глухите в рамките на ССБ. През 1994г. се създава Комисията по активността и проблемите на сляпо-глухите към Изпълнителния Съвет на ССБ. Тя извършва задълбочено издирване на сляпо-глухите в България и достига до убеждението, че е необходимо сляпо-глухите да се обединят в своя собствена организация, която да защитава техните специфични интереси. Затова, на 15.08.1997г. в гр. Пловдив, е проведено Учредителното събрание на сдружение “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ” (НАСГБ). Още същата година се създават първите районни организации. През следващите години, въпреки безпаричието и трудностите, процеса на издирване на сляпо-глухи и създаване на районни организации на асоциацията продължава. Създадените районни организации днес наброяват 25 в 18 административни области на страната. Това са нашите организации в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Димитровград, Добрич, Габрово, Кърджали, Горна Оряховица, Харманли, Казанлък, Сливен, Смолян, Ямбол, Стара Загора, Шумен, Търговище, Асеновград, Хисаря, Стамболийски, Неделино, Габрово, Русе, Дулово, Велико Търново. В НАСГБ членуват 520 сляпо-глухи члена и 85 подпомагащи члена, които са виждащи и чуващи. Сега остава да бъдат създадени районни организации в още 10 области, за да бъдат обхванати всички сляпо-глухи в страната.

 
Новини
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Регионални организации
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: Март 2008г.
Copyrght©НАСГБ 2008г.
Всички права запазени!